หน้าหลัก

จาก Sahasedsiri Wiki
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 02:42, 9 ธันวาคม 2562 โดย Administrator (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

About Sahasedsiri

Sahasedsiri is and expert provider of Business Intelligence (BI) and Data Warehouse (DW) solutions who is trusted by clients across various industries.

Other users should be created by administrator account

wiki.sahasedsiri.com Login with

   User   : administrator
   Password : p@ssw0rd

timesheet.sahasedsiri.com Login with

   User   : administrator
   Password : p@ssw0rd